cele

Poznańskich twórców od lat zżera tęsknota za Centrum Sztuki Współczesnej z prawdziwego zdarzenia. Kilkakrotnie powstawały projekty takiego centrum, urzędnicy brali udział w debatach z artystami. Ale lata leciały, swoje CSW zdążył wybudować mniejszy Toruń, a w Poznaniu zastanawiano się nad terminem następnego spotkania.  – Iwona Torbicka Gazeta Wyborcza

Cele Centrum Sztuki Współczesnej przy Starym Rynku w Poznaniu

– realizacja programu wystawienniczego

(trzy wystawy w sezonie ),

– wernisaże i spotkania z artystami,

– zainteresowanie lokalnej społeczności sztuką współczesną

i tworzenie miejsca edukacji, spotkań, wypoczynku,

– wdrożenie programu edukacyjnego,

– organizacja rezydencji i plenerów,

– tworzenie kolekcji,

– zainicjowanie debaty o centrach sztuki współczesnej w regionie,

– realizacja programów aktywizujących lokalną społeczność,

– powstanie instytucji o realnych możliwościach i wpływach,

– włączenie się do międzynarodowego obiegu kulturalnego,

– promocja miasta i regionu w Polsce oraz na świecie,

Tourne CSW – w sezonie zimowym model instytucji będzie podróżować

po muzeach oraz galeriach w kraju i za granicą,

zachwalając dokonania artystyczne regionu,

– publikacja katalogów i wydawnictw,

– organizacja konferencji prasowych,

– sprzedaż pamiątek,

– strona internetowa.

Reklamy